כלכליסט 21/9/11

ביטוח לאומי יממן פיצוי מוגדל לעובדי אגרקסקו