דיני חברות

על פי חוק רשאי כל אדם לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

על אף שרשום חברה יכול ויעשה על ידי בעל מניות יחיד -הליך הקמת חברה דורש מיומנות, מעת רשום החברה בפועל על ידי רשם החברות ועד לניהול שוטף של החברה בפועל ודווח שוטף לרשם החברות.

לעו"ד מלינרסקי מיומנות רבה בדיני חברות , הקמת תאגידים הלכה למעשה , יעוץ וייצוג משפטי המהווים קרקע יציבה לניהול תקין של החברה.

משרדנו מעניק יעוץ משפטי מקיף בתחומים הבאים :

 • התאגדות ורישום חברות.
 • הסכמי מייסדים.
 • הסכמי בעלי מניות כולל עסקאות בין בעלי המניות (Shareholders Agreement)
 • ליטיגציה.
 • מיזוגים ורכישות .(M&A).
 • ליטיגציה.
 • מיזמים משותפים. (Joint Ventures).
 • הסכמי VC.
 • מתן יעוץ משפטי להרחבת המנגנון העסקי באירופה , גרמניה בפרט ובארה"ב.
 • ניהול מו"מ מהשלב הראשוני ועד להקמת המיזמים המשותפים.
 • פרוק חברות.

לעו"ד מלינרסקי ניסיון בניהול מחלוקות בין בעלי השליטה הכולל בנקיטת הליכים משפטיים כנגד עושק המיעוט, הרמת מסך, תביעה נגזרת על פי חוק החברות והגשת כתב הגנה נגזרת על פי בקשת בעל המניות.

משרדנו מעניק יעוץ משפטי במזכירות החברה כולל ניהול תקין של מוסדות החברה ודווח לרשם החברות.

בנוסף מעניק משרדנו לווי משפטי בהקמת שותפויות, כולל הסכמי שותפויות, רשום שותפות, יעוץ משפטי למהלך העסקי של השותפות .