יחסי שוכר משכיר מידע חיוני לפני חתימת חוזה שכירות

פורום חוזה שכירות - עו"ד דרורית מלינרסקי

https://www.maariv.co.il/news/law/Article-829102