הפרת סימני מסחר - מהו שימוש בסימן מסחר ללא רשות?

בעידן התחרותי בו אנו מצויים, אנו נתקלים חדשות לבקרים בשימוש בסימן מסחרי זהה שלא ברשות.

ובמה דברים אמורים?

כאשר חברה מטביעה סימן רשום על גבי טובין, ולפתע מגלה כי חברה אחרת משתמשת בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, נגרמת פגיעה בקניין ובמוניטין שנרכש עליו עמלנו תקופה ארוכה.

אנו משקיעים את מירב מרצנו בפתוח מוצר , שווקו ושכלולו ולפתע מגלים כי המוצר משווק באופן הגורם נזק בל יתואר לעסק ופגיעה משמעותית לעסק ולצבור הצרכנים.

צרכן אשר חפץ ברכישת מוצר בעל איכויות ייחודיות, הלכה למעשה מסתמך על סימן המסחר המוטבע על הטובין, מקבל לידיו חיקוי אשר במרבית המקרים רחוק מן האיכויות של המוצר המקורי.

לשם כך עלינו לנקוט באמצעים אופרטיביים במידה וישנה הפרה של סימן מסחרי אשר בבעלותנו.

כך תבחינו האם אכן קיימת הפרה, האם כל שימוש בסימן מסחרי דומה הנו בגדר הפרה.

מהי הפרת סימני מסחר?

חברת דרורים עוסקת בייבוא, יצוא של מוצרי תוכן. פעילותה העסקית מתנהלת תחת שם המותג ד.ר. ושם זה מוטבע על כלל מוצריה, מרכזי המכירה שבהן משווקים מוצריה ומסמכיה העסקיים.

חברת מ.ל. יצוא , מטביעה אף היא את סימן המסחר ד.ר. על מוצרי התכנה אותם היא משווקת.

לכל מוצר, אשר משווק על ידה מוצמד התג : ד.ר. הן על גבי המוצר, והן על המדפים בנקודת השיווק.

האם עסקינן בהפרת סימני מסחר? כיצד ניתן להבחין בהפרה? מהו היקף ההגנה שניתן להעניק לחברת דרורים?

החוק מגדיר הפרה של סימן מסחר על פי סעיף 1 לפקודת סימני מסחר(נוסח חדש) התשל"ב- 1972 כשימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר.

כלומר, אם יוכח כי חברת מ.ל. יצוא אכן עושה שימוש שלא כדין בסימני המסחר של חברת דרורים אזי יינתן סעד קבוע להפסקת השימוש בסימן המסחר ולפיצוי בגין זאת.

כיצד מוכיחים הפרה של סימני מסחר?

על מנת להוכיח כי אכן קיימת הפרה- אין די בסימן דומה-חברת דרורים חייבת להוכיח כי הסימן האחד דומה לשני עד כדי הטעיית הציבור.

זאת ועוד, בהתחשב בעובדה כי רישום הסימן ד.ר.העניק הלכה למעשה לחברת דרורים את הזכות לעשות שימוש בלעדי בסימן תוך הפקעתו מנחלת הכלל.

הפסיקה התייחסה להיקף ההגנה לה זוכה סימן מסחרי ע"י אבחנה בארבעה קטגוריות:

שמות גנריים אשר אינם זוכים כלל להגנה.

שמות תיאוריים הזוכים להגנה מעטה ולעתים נדירות.

שמות מרמזים הזוכים להגנה מוגברת.

שמות דמיוניים הזוכים להגנה הרבה ביותר.

ובמה דברים אמורים, אם סימונה של התכנה ד.ר. מתאר את טיב, האיכות או מהות התכנה אזי הנו בגדר סימן שנועד לשרת את כלל החברות המשווקות תוכנה.

בפועל, על חברת דרורים להוכיח כי השימוש שבו חברת מ.ל. יצוא עושה בסימן המסחר על גבי התכנה אינו בלעדי למוצר מסוים מבית התכנה או נלווה לשם החברה כאשר הנו ומשווק בנקודות השיווק תחת שמה. כתוצאה מכך מוטעה הצרכן בפועל מאחר שהוא חפץ במוצר אשר טיבו, איכותו או מהותו גלומים במוצרי חברת דרורים.

אולם לא די בכך. יש לשקול שיקול עיקרי נוסף : מניעת תחרות בלתי הוגנת בין החברות.

אם תפקידו של סימן המסחר למנוע רכישת מוצר תוכנה אשר לא התכוונו כלל ועיקר לרכשו תוך כדי בלבול והטעיה אזי ישנו בסיס איתן להגן על סימן המסחר וזאת על מנת למנוע תחרות לא הוגנת בין החברות בעת קיום סכנה ממשית כי הצרכן יוטעה.

ברם, בהעדר ניסיון לרכוש מוניטין ע"י שימוש בסימן מסחר של חברה אחרת וצפי כי אין בסיס להטעיה או טעות מצד הצרכן,כאשר הינו רוכש את המוצר, פגיעה בשימוש סימן המסחר כמוה- כהגבלת ההגנה של הערך הכלכלי של סימן המסחר.

___________________________________________________

* המאמר מבוסס על פסק הדין ת"א 8968-06-08 ניו ג'ינס בע"מ ואח' נ' רנואר אופנה ייצור ושווק (1993) בע"מ ואח'

* השמות אשר צוינו במאמר הנם לצורכי המחשה בלבד . אין האמור בגדר לשון הרע או אחר.

* פורסם לראשונה במדריך עורכי דין ומידע משפטי בישראל http://www.blog.lawguide.co.il/showarticle.asp?a=10505